Noi posibilităţi de finanţare a achiziţionării unui imobil în Croaţia

O dată cu aderarea Croaţiei în Uniunea Europeană la data de 1 iulie 2013 au devenit mai facile şi condițiile de finanțare pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare în Croația. În special, băncile străine din Croația au început să ofere credite ipotecare cetățenilor străini cu garanții sub formă de imobile achiziţionate în Croația.

Valoarea minimă a unui credit ipotecar este de 15.000 EUR. Suma maximă care poate fi împrumutată de la băncile croate este de 250.000 EUR. Creditul poate atinge numai 50% din preţul de achiziţie al imobilului. Durata de rambursare este de 3 până la 20 de ani. Banca percepe în mod normal taxe administrative de 1% din suma creditată. Este nevoie de un cont deschss și activ la o bancă croată: în monedă internă (kuna croată HRK) și cont pentru tranzacţiile în valută străină.

Creditele sunt acordate cu clauză privind moneda în EUR și sunt plătite în HRK, pe baza cursului mediu de schimb al băncii creditoare. Ratele lunare se plătesc în HRK pe baza cursului mediu de schimb al băncii creditoare.

Exemplu model al condiţiilor pentru credite ipotecare la 1 iulie 2013

  RATĂ DE DOBÂNDĂ  RATĂ DE DOBÂNDĂ
REALĂ (EFECTIVĂ) ***
ANUITĂŢILE LUNARE
ÎN EUR
SUMA TOTALĂ (EUR)
PLĂTITĂ DE CLIENT


12M EURIBOR* + 6,20 p.p.** = 6,729 %


            7,08 %


           759,12


       183 188,38


* 12luni (12M) rată EURIBOR la 1. iulie 2013 0,529. Valoarea ratei EURIBOR pe doisprezece luni este în conformitate cu contractul de credit realizat o dată pe an, folosind ratele publicate pe Reuters cu două zile înainte de începutul fiecărei perioade de creditare.
** p.p. = punct procentual
*** Rata de dobândă reală (efectivă), valoare anuităţilor şi suma totală plătită de client au fost calculate conform condiţiilor menţionate, valoarea creditului 100 000,00 EUR, plan de rambursare a creditului de 240 luni, taxă 1 %, la data de 1. iulie 2013.

Documente necesare pentru creditare

  • Fotocopie a cărților de identitate sau a pașapoartelor cu menţiune privind reședința pe teritoriul Republicii Croația, sau pașaport pentru non-rezidenți.
  • Dovadă privind numărul de identificare fiscală croat (OIB).
  • Formularul de cerere de credit completat de către toţi participanţii la credit a căror bonitate a fost evaluată.
  • O declarație semnată în scopul prelucrării datelor cu caracter personal.
  • O declarație semnată privind acordul cu colectarea şi prelucrarea datelor din dosarul de credit HROK (Registrul croat a obligațiilor de împrumut) pentru toţi participanţii la credit a căror bonitate a fost evaluată.
  • Originale ultimelor trei fișe de salariu sau de pensie (sau copii legalizate).
  • Confirmare a angajatorilor cu privire la statutul angajării în muncă şi la venitul lunar al solicitantului de credit.

Documente suplimentare

  • Extras din Cadastrul imobiliar în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii.
  • Estimare privind preţului imobilului în cazul în care nu este vorba despre un imobil nou.
  • Polița de asigurare a imobilului ipotecat blocat în favoarea băncii.

Cumpărătorul trebuie să prezinte contractul de vânzare-cumpărare legalizat de notar. Vârsta maximă a participanţii la credit a căror bonitate a fost evaluată trebuie să fie de maxim 70 de ani în momentul achitării integrale a creditului. Banca își rezervă dreptul de evalua individual cazul de afaceri și este la discreţia acesteia să solicite documente și instrumente suplimentare pentru asigurarea împrumutului.

Sursă: Rellox, Erste Bank (Croaţia)

Doresc să primesc noutăţi şi oferte actuale de proprietăţi imobiliare, gratuit şi direct la e-mail-ul meu:

Hot tips | Avem pentru Dvs. Pregătit peste 6000 de imobiliare din toată lumea Ofertă completă

Doresc să primesc noutăţi şi oferte actuale de proprietăţi imobiliare, gratuit şi direct la e-mail-ul meu: